خانه برچسب ها میگو

برچسب: میگو

سوپ میگو با پاپ کورن

پاپ کورن (دانه ذرت) انواع هسته ذرت است که هنگام گرم شدن گسترش می یابد و پف می کند.

شاید جالب باشد