خانه برچسب ها Game of Therones

برچسب: Game of Therones

کاندیدا های جایزه امی ۲۰۱۹ کانال HBO با ‘Game of Thrones’جلوتر...

شب گذشته کاندایداهای جایزه امی 2019 (آکادمی هنرهای تلویزیونی) با معرفی کاندیدا های خود در رشته های مختلف به پایان رسید.

شاید جالب باشد