خانه برچسب ها قرص

برچسب: قرص

پیشگیری از بارداری اضطراری لوونورژسترل

لوونورژستل هورمونی است که می تواند برای پیشگیری از بارداری اضطراری استفاده شود. از این قرص نباید به عنوان روشی معمول برای...

آیا قرص های جلوگیری از بارداری باعث افزایش وزن می شوند؟

در موارد بسیار نادر ممکن است این اتفاق بیفتد. ، اما برخی از خانمها با شروع مصرف قرص...

شاید جالب باشد