درباره ما

       ما در آف لیمو (Offlimo) سعی خود را خواهیم کرد تا طعم دلنشین یک خرید خوب، با کیفیت و با قیمت مناسب را به شما بچشانیم. خیالتان راحت، خودمان را در مقابل شما به طور کامل مسئول می دانیم  کسب رضایت شما بی شک تکلیف اصلی ماست.چون باور داریم توسعه ما با رضایت و خوشنودی شما رابطه مستقیم دارد.