AD

عکاسی ماکرو یا تصویر برداری ماکرو نوعی عکاسی از نمای نزدیک است و بطور معمول از سوژه‌های کوچک می باشد. به صورت کلاسیک سوژه موجود در یک تصویر ماکرو بزرگ‌تر از اندازه آن در طبیعت بر روی نگاتیو است.

گل یا شکوفه ساختار زایشی در گیاهان گل‌ دار یا نهان‌ دانه است. کارکرد زیست‌ شناختی گل به هم رسانیدن یاخته زایشی نر (اسپرم) و یاخته زایشی ماده (تخم) است. این فرایند با گرده‌ افشانی توسط حشرات آغاز و پس از لقاح به تشکیل دانه می‌ انجامد. گل‌ها برای روحیه انسان بسیار موثر هستند.

گل را می‌ توان جوانه‌ ای تصور کرد که برای تولید مثل گیاه مادر تغییر شکل یافته‌ است. در جریان تبدیل برگ به گل، برگ از نظر شکل و رنگ دستخوش تغییرات فراوانی می‌ شود. این برگ‌ های تغییرشکل‌ یافته را قسمت‌ های گل می‌ نامند.

گل‌ ها می‌ توانند پیوند دو نژاد را آسان کنند (تلفیق اسپرم و تخم گل‌ های مختلف در یک گونه) یا درون گونه خود افزایش یابند (تلفیق اسپرم و تخم در همان گونه). بعضی از گل‌ها بدون لقاح، دیاسپور تولید می‌کنند. گل‌ ها دارای اسپورانژیا هستند، جایی که محتوی گامتوفیت می‌ باشد. گل‌ ها منجر به تولید میوه و دانه می‌ شوند. بعضی از گل‌ ها در دوره تکامل خود برای حیوانات جذاب هستند و این دلیلی است که حیوانات را عامل گرده افشانی آن‌ ها می‌ کند. علاوه بر تسهیل تولید مثل گیاهان گلدار، گل‌ ها مدت طولانی است؛ که توسط انسان‌ ها تحسین شده و برای زیبا سازی محیط، نشانه‌ای از عشق، آیین، مذهب، پزشکی و به عنوان منبع غذایی استفاده می‌ شوند.

مسواک نزدن

“این تصاویر زیبا تقدیم به همه شما عزیزان”

ORANGE GERBERA DAISY
ORANGE GERBERA DAISY
CORN POPPY
CORN POPPY
ICELAND POPPY
ICELAND POPPY
DOG-ROSE
DOG-ROSE
CAPE BLUE WATERLILY
CAPE BLUE WATERLILY
SUNFLOWER
SUNFLOWER
ROSE
ROSE
MASTERWORTS
MASTERWORTS
MOTH ORCHID
MOTH ORCHID
LILY
LILY
INDIAN MALLOW
INDIAN MALLOW
PASSION FLOWER
PASSION FLOWER
BORAGE
BORAGE
GARDEN COSMOS
GARDEN COSMOS
SLIPPER ORCHID
SLIPPER ORCHID
TORCH GINGER
TORCH GINGER
COMMON DANDELION
COMMON DANDELION
OPIUM POPPY
OPIUM POPPY
PEONY
PEONY
PARROT TULIP
PARROT TULIP

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را وارد کنید